مقررات امتحانات ترم بهمن 99-98 حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود

قابل توجه دانشجویان گرامی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود

به علت عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ، امتحانات این ترم برای دانشجویانی که دوره های مجازی خود را در سایت ec.nahad.ir  گذرانده اند به صورت خلاصه نویسی می باشد .

لطفا به نکات ذیل توجه فرماید :

 1. خلاصه نویسی دوره مجازی ( 24 جلسه ای ) گذرانده شده ، باید به صورت دست نویس ( خوش خط و خوانا )

  بالای 10 صفحه A4  باشد .

 1. مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام درس ، نام استاد ) باید در بالای صفحات خلاصه نویسی ذکر شود .
 1. بارم بندی دروس به شرح ذیل می باشد :
 • 13 نمره مربوط به گذراندن 24 جلسه دوره های مجازی
 • 7 نمره  امتحان ( مربوط به خلاصه نویسی )
 1. مهلت تحویل خلاصه نویسی ها و گواهی های پایان دوره (دوره های مجازی) تا 15 مرداد می باشد . ( تمدید نمی شود )
 1. خلاصه نویسی و گواهی پایان دوره ها باید به صورت حضوری به دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تحویل داده شود .
 • در صورت عدم امکان مراجعه حضوری پست شود .

آدرس پستی  : شاهرود – میدان هفت تیر – دانشگاه صنعتی شاهرود – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

شماره تماس : 32394513-023

کد پستی : 3619995161

قابل ذکر است این قوانین فقط مربوط به دانشجویانی که دروس معارف خود را در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود اخذ کرده اند، می باشد.

قابل توجه دانشجویان گرامی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود

به علت عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ، امتحانات این ترم برای دانشجویانی که دوره های مجازی خود را در طرح ویژه ماه مبارک رمضان گذرانده اند به صورت یک دوره مجازی در سایت ec.nahad.ir می باشد .

لطفا به نکات ذیل توجه فرماید :

1. دوره های مجازی برای امتحان هر درس به شرح ذیل می باشد :

 • دانشجویانی که درس اندیشه اسلامی 1 در این مرکز اخذ نموده اند برای امتحان باید دوره ی خدا شناسی-اثبات وجود خدا (6 جلسه) استاد خسرو پناه گذرانده شود .

لینک ورود به درس : https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/UDkFYA--

 • دانشجویانی که درس اندیشه اسلامی 2 در این مرکز اخذ نموده اند برای امتحان باید دوره ی انسان شناسی - انسان و معاد (6 جلسه) استاد حجت الاسلام رجبی گذرانده شود .

لینک ورود به درس : https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/AmQBZA--

 • دانشجویانی که درس اخلاق اسلامی (آئین زندگی) در این مرکز اخذ نموده اند برای امتحان باید دوره ی آثار و اسرار نماز (7 جلسه) گذرانده شود .

لینک ورود به درس : https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/A24EYFdm

 • دانشجویانی که درس تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه در این مرکز اخذ نموده اند برای امتحان باید دوره ی آموزه های تربیتی سوره حجرات (7 جلسه) حجت الاسلام قرائتی گذرانده شود .

لینک ورود به درس : https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/VzkGZQE4

2. مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام درس ، نام استاد ) باید در بالای صفحات خلاصه نویسی طرح دوره ی مجازی ویژه ماه مبارک رمضان ذکر شود .

3. بارم بندی دروس به شرح ذیل می باشد :

 • 13 نمره مربوط به خلاصه نویسی طرح دوره مجازی ویژه ماه مبارک رمضان
 • 7 نمره امتحان ( مربوط به گذراندن دوره ی مجازی در سایت ec.nahad.ir )

4. مهلت تحویل خلاصه نویسی ها و گواهی های پایان دوره (دوره های مجازی) تا 15 مرداد می باشد . ( تمدید نمی شود )

5. خلاصه نویسی و گواهی پایان دوره ها باید به صورت حضوری به دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تحویل داده شود .

 • در صورت عدم امکان مراجعه حضوری پست شود .

آدرس پستی : شاهرود – میدان هفت تیر – دانشگاه صنعتی شاهرود – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

شماره تماس : 32394513-023

کد پستی : 3619995161

قابل ذکر است این قوانین فقط مربوط به دانشجویانی که دروس معارف خود را در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود اخذ کرده اند، می باشد.