حوزه علوم اسلامی

حوزه علوم اسلامی

آزمون به صورت آنلاین برگزار شد

آزمون با موفقیت انجام و تمام شد ، نمرات به دانشگاه ارائه و مدارک صادر و ارسال شدن

منابع آزمون : مطالب سر کلاس و کلیه پست ها و استوری های های لایت اینستاگرام instagram.com/law.msh

 

 

اسامی قبول شده های دوره مقدماتی طراحی سایت و حقوق سایبری

دانشجویان محترم لطفا به نکات زیر دقت کنید :

1- افراد در لیست زیر قبول شده دوره محسوب شده و مدرک آنها در صورت تکمیل " فرم صدور و پست مدرک " و شرکت در " آزمون آنلاین مورخ 21/8/1400 "  صادر و به آدرس دانشجویان پست می شود

2-  آزمون در تاریخ 21/8/1400 بصورت آنلاین و غیر حضوری قطعا انجام می شود ( لینک فرم مخصوص آزمون در همین صفحه قرار می گیرد )

3- با توجه به گذشت زیاد زمان کلاس ها ، طبق اعلام استاد دوره ، کل آموزش ها مجدد توسط ایشان ضبط و در اینستاگرام ایشان از روز جمعه 30 مهر ، به ترتیب و هر روز منتشر می شود ، هر سوالی داشتید ، همانجا کامنت کنید

آدرس اینستاگرام استاد دوره ( مخصوص آموزش و آزمون ) : https://www.instagram.com/law.msh

4- دقیقا همان مطالبی که در فیلم های آموزشی گفته می شود در آزمون ( مصاحبه ) تاریخ 21/8/1400 پرسیده می شود و آن نمره در مدرک شما درج می شود.

5- جهت ورود به " فرم صدور و پست مدرک " اینجا کلیک کنید

6- یاد آور می شود ، دلیل تاخیر در آزمون ، تعطیلی دانشگاه بود و بدلیل اینکه خیلی از دانشجوها دیگر در سامانه دانشگاه نیستند ، مجبور شدیم ، از اینستاگرام برای انتشار فیلم و آزمون استفاده کنیم و با این کار سهولت و کیفیت آموزش هم بیشتر خواهد شد. ( هر خبر جدیدی ، در اینستاگرام استوری خواهد شد )

 

نام و نام خانوادگی
تاریخ صدور مدرک نمره کلاسی از 60 نمره آزمون و مصاحبه علمی از 40
ابوالفضل گرایلو 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
ارسلان عباسیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
اسما چهارباغ 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
الهه برادران 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
الهه زارع تاجی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
الهه مزحجی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
الینا نصراله نژاد 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیر حسین 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیر حسین خسرویان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیر حوری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیر وکیل 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیرحسن خالقیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیرحسین بخشیان زاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیرحسین حسن زاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیرحسین رفیعی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
امیرحسین سفیدیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
آزاده قندهاری مطلق 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
بهنازرضوانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
پارسا محمدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
پریا نگهدار 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
پوریا سجادی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
پویا زلیکانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
حانیه حیدری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
حدیث حیدری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
حمید هادی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
دانیال نقیب 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
رضا بازوی بیدستانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
رضا عرب یارمحمدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
رضا محمدخانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
رضا نوروزی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
رقیه ممانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
روژان علی زاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهرا ابوالقاسمی ریسه 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهرا جعفری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهرا شیرازی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهرا کلانتری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهراهمتی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهره ساربان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
زهره نظری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سمیرا حوری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سهیل ماکویی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سید سجادقدمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سید علی میرشفیعی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سید محمد امین دهقان نیری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سید محمد رسول سقازاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سیدمحمدجوادفاضلی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سیده فاطمه پورهاشمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
سینا مهرآبادی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
شقایق تجری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
شقایق سمیعی راد 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
شهریار منصوری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
شیرین خانمحمدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
صبا جاهدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
صدف باغانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
عاطفه زمانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
عاطفه فدائیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
عباس زارعی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
عرفان عبدغیور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
عرفان گرامی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی احمدی مقدم 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی اسلمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی اکبر پلاشی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی اکبر تیموری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی جلال پور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی ساغری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی عالیور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی کابلی شهنانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علی محمدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علیرضا رضایی درویشی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علیرضازارع 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
علیرضاهاشمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
غزاله محمودزاده خامنه 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه پورامیر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه جلالی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه سهرابی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه شهابی فر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه صادقی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه صادقی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه صمدی جعفری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه فداکار 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه محمدی فر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه نظارت 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاطمه نکوئی ریزی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فاعزه شیبانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فائزه شاکریان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فائزه عبداللهیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فائزه غلامپور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فردوس برزافکن 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فرشته ساغری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
فهیمه سمیعی زاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
کلثوم اکبرنیا 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
کوثر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
لیلا شاکریان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
لیلا قزوینه 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
متین ملانوروزی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مجتبی عبدالملکی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محدثه قاسمی مبارکه 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محسن باقری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محسن رحیمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محسن سیری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد اقبال مخدومی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد پورحسن 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد جلالی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد حسین زاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد حسین مصاحبه 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد زواری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد ضیایی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد فروزانفر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمد وطن دوست 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمداحسان قوشه ئی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدجواد قاسمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدحسین دیابی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدحسین شرافت 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدرضا دانائی فر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدرضاجعفری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدرضامهدیزاده 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمدعلی چمن زاد 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
محمود هروی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مرجان پرویزی صادقی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم حورزاد 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم داودی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم زنجانی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم شجاعی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم شفیعی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم طاهری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مریم قاهزی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مسعود حسام 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مصطفی ترابی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مطهره متحدی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی امیدوار 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی سرمدی پور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی شریعتی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی عابدیان جلودار 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی لطفی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدی واعظی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهدیه رضائیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهران دروگر 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهرداد مقیمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهرشاد لطفی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهرناز وزیری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
مهسا بیات 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نازنین بلبلی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نسرین کریمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نعمت اله امیری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نگار عزیز زاده دهبارز 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نویدمحمدیان 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
نیلوفر آخرتی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
هادی ابراهیمی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
هانیه سادات حسینی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
هانیه محمدی مقدم 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
هانیه نقیپور 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
یاسین مبارکی 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
یگانه قاهری 1400/08/30 قبول - نمره در کارنامه 21/8/1400 آزمون گرفته می شود
اسامی قبول شده های دوره مقدماتی طراحی سایت و حقوق سایبری - 5.0 out of 5 based on 2 votes
سه شنبه, 28 ارديبهشت 758 04:05

برنامه هفتگی کلاس ها

barnameclassi4002.png

برنامه هفتگی کلاس ها - 3.8 out of 5 based on 14 votes

کارگاه مهدویت
سخنران : حجت الاسلام فوادیان از قم
زمان : دوشنبه 20/8/1398
ساعت : 18
مکان : تالار اقاقیا دانشگاه صنعتی
✅ همراه با اعطا گواهی

کلاس طراحی سایت و کارآفرینی ( نیمسال اول 99-98 ) در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.

برای دانشجویان 75% تخفیف لحاظ شده است

جهت ثبت نام و مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید

کلاس طراحی سایت در شاهرود - مهر 1398 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی تیر 98 که از طرف مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود با موضوع حجاب برگزار شده شده بود به شرح ذیل اعلام می شود.

افراد مذکور به حجت الاسلام آقایی مراجعه کنند. در صورتی که به نتایج مسابقه اعتراضی دارید حد اکثر تا 10 مهر 98 به مرکز مراجعه فرمایید.

 

 1. مهدیس ترکمان 2 نمره
 2. سجاد احسان فر 2 نمره
 3. فاطمه رضایی 2 نمره
 4. زهرا معلمیان   - 2 نمره
 5. معصومه دامغانی 1.5 نمره
 6. فاطمه بسطامی 2 نمره
 7. نعیمه کلانتری 1.5 نمره
 8. عبداللهیان 1.5 نمره
 9. مهدیه طباطبایی 2 نمره
 10. متین بسطامی 1.5 نمره
 11. banafshe1712 یک و پنجاه صدم  نمره
 12. مینا قائمی 2 نمره
 13. نونا امیری 2 نمره
 14. دانیال دوست آبادی 2 نمره
 15. نسرین اسماعیل زاده 2 نمره
اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی تیر 98 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
چهارشنبه, 12 تیر 1398 16:55

برنامه امتحانی تابستان 98

 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در زمان امتحان الزامیست

در صورت عدم تسویه کامل شهریه ، کارت ورود به جلسه امتحان صادر نمی شود

برای دانلود برنامه امتحانی اینجا کلیک کنید

 

برنامه امتحانی تابستان 98 - 3.7 out of 5 based on 6 votes

حجت‌الاسلام رضایی سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شد
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها طی حکمی حجت‌الاسلام مهدی رضایی را به سمت سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور منصوب کرد.
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها طی حکمی حجت‌الاسلام مهدی رضایی را به سمت سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
« برادر ارجمند حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی رضایی
نظر به مراتب تعهد، تدین و تجارب ارزشمندی که در طول سالیان گذشته در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کسب نموده‌اید، شما را به‌عنوان سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور منصوب می‌نمایم.
مقتضی است ارتقا و روز آمدی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ناظر به رسالت و ماموریت اصلی آن که تعلیم و تربیت دانشگاهیان بر پایه نظام اندیشه اسلام ناب و علوم اسلامی و در راستای اثرگذاری در عرصه‌های جهاد علمی فرهنگی است، بیش از گذشته و با همکاری مسئولان محترم دفاتر مد نظر قرار گیرد.
فرصت را مغتنم دانسته و از زحمات خالصانه و بی‌دریغ جناب آقای محمدجواد واعظی در طول تصدی مسئولیت که نیازمند تعامل بیش از گذشته با مسئولان محترم دفاتر بود صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.» / منبع فارس نیوز

حجت‌الاسلام رضایی سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شد - 5.0 out of 5 based on 1 vote
دوشنبه, 10 تیر 1398 17:07

تعطیلی 13 و 14 تیر 98

به علت برگزاری آزمون سنجش در دانشگاه صنعتی شاهرود، کلاس روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 تیر 98 تعطیل و برگزار نخواهد شد.

بدیهی است کلاس های پنج شنبه و جمعه 20 و 21 تیر بطور کامل برگزار خواهد شد.

تعطیلی 13 و 14 تیر 98 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
دوشنبه, 10 تیر 1398 08:39

برنامه کلاسی مهر 98

برنامه کلاسی مهر 98 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
جمعه, 07 تیر 1398 15:28

خوابگاه برای تیر 98

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه برای تیر 98

1- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از 9 تیر با مراجعه به مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان و اخذ نامه از مدیر آموزش، به خانم صالحیان مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایید .

2- دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و بقیه دانشگاهیان سراسر کشور از روزشنبه 8 تیر با مراجعه به سرپرست خوابگاه ها: برادران: خوابگاه دانشگاه پردیس مرکزی ( میدان هفت تیر)
خواهران: خوابگاه های هفت تیر ( جنب خانه سالمندان )

 

شهریه خوابگاه برای دانشجویان صنعتی دوره 15 روزه 33 هزار تومان و دانشجویان مهمان دوره 15 روزه 66 هزار تومان می باشد و شهریه دانشجویان علوم پزشکی شاهرود با خانم صالحیان هماهنگ شود.

خوابگاه برای تیر 98 - 3.7 out of 5 based on 3 votes
صفحه1 از2