حوزه ی علوم اسلامی

حوزه ی علوم اسلامی

دوشنبه, 19 فروردين 1398 13:50

پرسش و پاسخ های متداول

پرسش و پاسخ های متداول - 1.0 out of 5 based on 1 vote

دیدار مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و هیأت امنا موسسه امید و انتظار موعود با جناب آقای احمدی شهردار محترم شاهرود

 

دیدار مدیر مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان با شهردار شاهرود - 5.0 out of 5 based on 1 vote
یکشنبه, 18 فروردين 1398 10:38

اینستاگرام مرکز علوم اسلامی

سایت مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود از تاریخ 27/12/97 به آدرس http://www.icsu.ir  راه اندازی شد. اخبار،مقالات، تصاویر، نمرات دانشجویا، سامانه انتخاب واحد و کلیه امور مربوط به حوزه از طریق سایت مذکور قابل پیگیری و انجام است. همچنین دانشجویان محترم می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد عملکرد بخش های مختلف حوزه از طریق بخش تماس با ما، با مدیران مربوطه در میان بگذراند.

سایت مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود از تاریخ 27/12/97 به آدرس http://www.icsu.ir  راه اندازی شد. اخبار،مقالات، تصاویر، نمرات دانشجویا، سامانه انتخاب واحد و کلیه امور مربوط به حوزه از طریق سایت مذکور قابل پیگیری و انجام است. همچنین دانشجویان محترم می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد عملکرد بخش های مختلف حوزه از طریق بخش تماس با ما، با مدیران مربوطه در میان بگذراند.

راه اندازی سایت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود - 5.0 out of 5 based on 2 votes
صفحه2 از2